List of active policies

Name Type User consent
Adatvédelmi Tájékoztató Privacy policy All users

Summary

A weboldal használatának megkezdése előtt kérjük olvassa végig és fogadja el jelen adatvédelmi tájékoztatót!


Full policy

1. BEVEZETÉS

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

Adatainak védelme fontos számunkra. Amikor Ön a www.elearning.wisergroup.hu internetes weblapot látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

A Wiser Group Kft. jelen adatkezelési tájékoztatóban – eleget téve az európai uniós és a hazai jogszabályok rendelkezéseinek – a honlapja (www.elearning.wisergroup.hu) használata és az általános elektronikus kapcsolattartás során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLA

A Wiser Group Kft. által működtetett online oktatási platform működésével kapcsolatos szolgáltatás igénybevételével összefüggően a honlapot használó látogatók alapadatai (név, email cím), a kurzusok használata során keletkező eredmények és a munkavédelmi szempontú kockázatértékelési folyamat során keletkező információk kerülnek rögzítésre.

A Társaság, mint Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés egyedüli célja az online oktatási platformon igénybe vett szolgáltatás biztosítása.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az üzemeltetésében álló honlapot megtekintő, az azokon böngésző felhasználók személyes adatait nem gyűjti, azokat nem kezeli. Ugyanakkor a honlap felhasználói adatokat – ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak – az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti, és az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok azonban egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Esetenként egyedi beazonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatok gyűjtésére is sor kerülhet, amelynek célja az adott honlap látogatottságának felmérése, figyelemmel kísérése a honlap megfelelő működtetése érdekében.

Az Adatkezelő a honlapján úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan kis adatcsomagok, amelyeket a böngésző ment el a felhasználó eszközére a honlapok webszervereinek kérésére. A honlapok ideiglenesen ezekben tárolják a számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, a böngészési élmény javítására, valamint a honlapok látogatottsági adatainak elemzésére. Ön megadhatja a sütik tárolására és elérésére vonatkozó feltételeket a saját böngészőjében is.

A portál kétféle sütit használ:

 • Alapvetően fontos a munkamenethez tartozó MoodleSession elnevezésű süti. A folyamatosság és a bejelentkezés fenntartásához böngészőjében engedélyezze ezt a sütit. Kilépéskor vagy a böngésző bezárásakor a süti (mind a böngészőben, mind a szerveren) törlődik.
 • A másik, általában MOODLEID elnevezésű süti kényelmi célokat szolgál: megjegyzi a böngészőben használt felhasználónevét. Vagyis a portálra való visszatérés során a felhasználónév mezője a belépési oldalon kitöltve jelenik meg. A biztonság érdekében célszerű elutasítani a süti használatát, cserében minden belépésnél be kell írnia a felhasználónevét.

4. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat kifejezett önkéntes hozzájárulás nélkül nem továbbítja harmadik személy részére, azokat csak az adatkezelés célja fejezetben meghatározott célokra használja fel.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelési cél megvalósítása érdekében szükségszerű és ésszerű időtartam (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó, Adatkezelőt által kezelt személyes adatokról, továbbá kérheti az adatok helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását és az adatok törlését.

7. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Wiser Group Kft.

 • Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 91
 • Adószám: HU 27928181-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-357551

A honlapon megadott adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:

 • Kozák László, 1036 Budapest, Lajos utca 91.
 • Hoffmann Péter, 1106 Budapest, Gyakorló utca 20.

8. A HONLAP TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJÁNAK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 • Üzemeltető: Websupport Magyarország Kft.
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Adószám: 25138205-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-381419
 • E-mail: info@mhosting.hu
 • WEB: https://www.mhosting.hu

9. JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN NEM MEGHATÁROZOTT KÉRDÉSEK

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadóak.

10. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Hatósági bejelentés: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Elérhetőségek: www.naih.hu; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.